Sales & Store Check Sweden AB

Sales & Store Check  (S&SC) grundades 2006 genom en sammanslagning av SellTick AB, som utvecklar säljstödssystem, och Prima AB, ett telemarketingföretag inriktat på dagligvaror.

Hela konsumentvarusektorn är under ständig utveckling med konsumenterna och handeln som starkaste pådrivare. Vi håller oss uppdaterade på utvecklingstrender och nya strategier i handelsleden. Förändringarna påverkar leverantörsledet och vi utvecklar därför flexibla och kostnadseffektiva lösningar som möjliggör att man som leverantör inte behöver binda upp egna resurser för projekt som kanske inte bär långsiktigt.

Våra konsulter har alla lång erfarenhet från ledande befattningar i dagligvaruhandelns leverantörs- och handelsled samt erfarenhet från internationell handel    

Vår verksamhetsidé är alltså att stödja producenter, importörer och distributörer med kompletterande personella och tekniska säljlösningar.

Vi finns mitt i Solna Business Park, Sveriges dagligvarucentrum med bla Axfood, Coop, ICA, OLW, Arvid Nordqvist, Unilever som nära grannar.