Kontakta oss

Besöks- och postadress Sales & Store Check Sweden AB
BOX 11157
100 61 Stockholm

Ring, faxa eller maila oss på Tel:  08-57877117
Fax: 08-57877010
info@sales-storecheck.com

Du är också välkommen att kontakta oss personligen direkt

Håkan Hünning
0709-821920
hakan@sales-storecheck.com

Sven-Erik Malm
0704-401044
sven-erik@sales-storecheck.com

Håkan Rörstad
0707-733343
hr@sales-storecheck.com

Sales & Store Check Sweden AB