Våra tjänster

  • Vi erbjuder säljkoncept för Servicehandeln
  • Vi har en erfaren säljkår som sköter telefonförsäljning till dagligvaruhandeln, servicehandeln och HoReCa-sektorn
  • Vi genomför och dokumenterar butiksobervationer av olika slag och omfattning
  • Vi utvecklar och installerar CRM-system för besök och telefon
  • Vi utför konsultuppdrag med tonvikt på att stödja producenter i deras ambitioner att komma in med sina produkter i svensk dagligvaruhandel